به‌کارگیری، پیگیری و بررسی منابع و فعالیت‌های بازاریابی یک شرکت است.
قلمرو مدیریت بازاریابی یک کسب‌وکار به‌اندازه کسب‌وکار و صنعتی که در آن فعالیت می‌کند بستگی دارد. مدیریت بازاریابی مؤثر از منابع یک شرکت برای افزایش پایگاه مشتریانش، بهبود نظرات مشتریان نسبت به محصولات یا خدمات و ارتقا ارزش شرکت در ذهن مشتریان استفاده خواهد کرد.