«سازمان‌دهی و هماهنگ کردن فعالیت‌های یک کسب‌وکار به‌منظور دستیابی به اهداف تعریف‌شده.» مدیریت شامل فرایندی متشکل از مجموعه‌ای از وظایف به‌هم‌پیوسته برای طراحی سیاست‌های شرکت، سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی، کنترل و هدایت منابع یک سازمان به‌منظور دستیابی به اهداف سیاست‌های طرح‌ریزی‌شده است.