شبکه‌های یاری‌رسانان کسب‌وکار که همسازی و جورسازی عرضه و تقاضای سرمایه را تسهیل می‌کنند. خدمات آن‌ها می‌تواند شامل جفت و جور کردن معامله، آموزش افراد و آماده‌سازی سرمایه باشد.