حساس شدن نسبت به محیط اطراف خود برای بررسی زمینه‌های انواع کسب‌وکار و ارزیابی این‌که مردم چگونه پول در می‌آورند.