مفهوم توسعه کسب‌وکار با فرایند شناسایی و رسیدن به توافق با مشتریان بالقوه جدید در ارتباط است. همچنین می‌تواند به همکاری با شرکت‌های دیگر برای ارائه محصول به مشتریان جدید اشاره داشته باشد. تمرکز توسعه کسب‌وکار روی کسب‌وکارها و فرصت‌های جدید است تا در کنار مدیریت روابط با مشتریانی که قبلا به آن‌ها محصول یا خدمت فروخته‌اید، به‌ تقویت سهم بازار کسب‌وکار شما نیز کمک کند. این موضوع درباره فرصت‌های جدید توسعه و اکتشاف مشتریان جدید و همچنین راه‌های جدید برای همکاری با دیگران برای تحویل به مشتریان جدید است.