یک فرآیند چهار مرحله‌ای که توسط استیو بلنک ابداع شده است. این فرآیند ریسک و عدم قطعیت فعالیت کارآفرینانه را با آزمون مستمر فرضیه‌های زیربنایی مدل کسب‌وکار (با به‌کارگیری مشتریان و ذی‌نفعان) کاهش می‌دهد. چهار مرحله‌ی فرایند توسعه‌ی مشتری عبارت‌اند از:
۱- کشف مشتری
۲- اعتبارسنجی مشتری
۳- خلق مشتری
۴- ایجاد کسب‌وکار (شرکت)