رشد کسب‌وکار روند بهبود بعضی از معیارهای موفقیت یک شرکت است.رشد کسب‌وکار می‌تواند یا از طریق افزایش درآمد حاصل از فروش محصولات و خدمات و یا از طریق افزایش سودآوری با حداقل رساندن هزینه‌های عملیات به دست آید.