در واژه‌نامه آکسفورد (Oxford Dictionary)، کسب‌وکار به معنی خریدوفروش و تجارت آمده است. در واژه‌نامه لانگ من (Longman Dictionary)، کسب‌وکار به فعالیت‌های پول‌ساز و یا تجاری گفته می‌شود که عایدات آن پول است.به زبان ساده، کسب‌وکار عبارت است از یک نوع مشغولیت اقتصادی و در معنای عام، فعالیت‌هایی نظیر تولید و خرید کالاها و خدمات با هدف فروش آن‌ها به‌منظور کسب سود.