یکی از صورت‌های اساسی مالی است که نتایج فعالیت و عملکرد یک بنگاه را در دوره‌ای مشخص، معمولاً‌ یک سال نشان می‌دهد.

بر اساس رهنمودهای سازمان حسابرسی ایران که از ابتدای سال ۷۸ لازم‌الاجرا است سود و زیان باید حداقل حاوی اقلام زیر باشد:

۱) درآمدهای عملیاتی

۲) هزینه‌های عملیاتی

۳) نتایج فعالیت‌های عملیاتی

۴) سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

۵) هزینه‌های تأمین مالی

۶) سهم واحد تجاری از سود و زیان واحدهای تجاری وابسته و مشارکت‌ها به روش ارزش ویژه

۷) هزینه‌ی مالیات بر درآمد

۸)‌سود و زیان ناشی از فعالیت‌های عادی

۹) اقلام غیرمترقبه

۱۰)‌سهم اقلیت

۱۱) سود یا زیان خالص دوره