گزارش مختصری است که نشان می‌دهد یک شرکت چگونه از بودجه‌ی ذی‌نفعان، سهامداران و وام‌دهندگان خود استفاده کرده است و موقعیت مالی کنونی شرکت در چه وضعیتی است.

سه صورت مالی اساسی عبارت‌اند از:

۱. ترازنامه؛ که وضعیت مالی یک شرکت را طی زمان مشخص نشان می‌دهد. وضعیت مالی شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها و ارزش خالص یک شرکت است.

۲. صورت درآمدی (یا صورت سود و زیان)؛ خلاصه‌ای از درآمدها، هزینه‌ها و همچنین درآمد خالص یک شرکت برای یک دوره زمانی معین را نشان می‌دهد.

۳. صورت جریان وجوه نقد؛ ورودی و خروجی پول نقد ناشی از فعالیت‌های شرکت را در طول یک دوره اعلام‌شده نشان می‌دهد.