🔹 مفهوم لین در ابتدا توسط شرکت تویوتا معرفی شد زمانی که ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم هم چیز خود را ازلحاظ مالی از دست داده بود و می‌خواست کارش را شروع و دوباره به چرخه زندگی عادی برگردد و در آنجا بود که متوجه شد برای شروع کار با کمبود منابع روبه‌روست.

🔸 سوال مطرح شده این بود که چگونه بتواند کار را شروع کرده و وارد بازار شود؟ درنتیجه آن‌ها تصمیم گرفتند روی مشتری تمرکز کنند و با خود گفتند «ما آن‌قدر منابع نداریم که اول تولید کنیم یا انواع زیادی از محصول را به بازار بدهیم، چون ممکن است کسی خریدار محصولی ما نباشد».

⁣🔹 ⁣پس ژاپن مفهوم این‌که مشتری در ابتدا قرار بگیرد را در دستور کار خود قرار داد و این‌که ما ارزش را به مشتری بدهیم. درواقع همین لکزوزی که تویوتا به آمریکا داد از همین‌جا ناشی شد.

⁣🔸 تویوتا یکسری از کارکنان خود را به آمریکا فرستاد تا ببینند آمریکایی‌ها چه نوع اتومبیلی را سوار می‌شوند، چون می‌خواست دقیقا محصولی را تولید کند که مطمئن باشد آمریکایی‌ها آن را می‌خرند. این یکی از مفاهیم اصلی تفکر لین است.