🔹 سومین موضوع مطرح در لین کاهش کارهای اضافی‌ست یعنی هر آن‌چه زیادی است باید از بین ببرید منظور از چیز اضافی چیزی است که در راه تولید هیچ ارزشی رو به محصول ما اضافه نمی‌کند
🔸 حالا ممکن است از طریق جابجایی وسایل شرکت باشد مثلا ممکن است کارمندان برای ⁣دسترسی به اطلاعات باید چند طبقه جابه‌جا شوند که با جابه‌جایی افراد یا وسایل اضافی پایان می‌یابد.
⁣🔹 یا این‌که ممکن است خود محصول در بخش‌های مختلف یک شرکت خیلی جابه‌جا شود که باید این موارد شناسایی شوند و با انجام کار مناسب از چرخه تولید حذف شوند.