هزینه به ازای هر کلیک (cpc) روشی است که وب‌سایت‌ها با استفاده از آن بر اساس تعداد دفعاتی که یک بازدیدکننده بر روی تبلیغات کلیک می‌کند هزینه پرداخت می‌کنند.