هزینه‌های متغیر هزینه‌هایی هستند که کل مبلغ آن‌ها با تغییر در میزان تولید تغییر می‌کند؛ یعنی این هزینه وابسته به مقدار تولید محصول است.
هزینه‌های متغیر شامل مواد اولیه، مصرف انرژی، نیروی کار، هزینه‌های توزیع و غیره است. شرکت‌هایی با هزینه‌های متغیر بالا به‌طور قابل‌توجهی از شرکت‌هایی که هزینه‌های ثابت بالایی دارند، متفاوت هستند. این تفاوت، در ساختار مالی شرکت و همچنین قیمت‌گذاری و سود آن شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد.