کل حجمی که گروه مشتری مشخص یا تعریف شده در یک حوزهٔ جغرافیایی مشخص، در دوره زمانی مشخص در یک محیط بازاریابی تعریف‌شده خریداری نماید. تقاضای بازار میزان ثابتی نیست و تابعی از شرایط اعلام شده است. بدین دلیل می‌توان آن را «تابع تقاضای بازار» نامید.