تقسیم‌بندی بازار به معنی قراردادن خریداران آینده در گروه‌ها یا بخش‌هایی است که نیازهای مشترکی دارند و واکنش مشابهی به یک فعالیت بازاریابی نشان می‌دهند. تقسیم‌بندی بازار شرکت‌ها را قادر می‌سازد دسته های مختلف مصرف‌کنندگان را مورد هدف قرار دهند که درک متفاوتی نسبت به ارزش محصولات یا خدمات خاصی دارند.