هنگامی‌که محصولتان با آنچه مشتریان در بازاری خاص علاقه‌مند به خرید آن هستند تطابق داشته باشد،‌ محصول شما محصول متناسب با بازار نامیده می‌شود.