بازار سرمایه محل تلاقی سرمایه‌داران و کسب‌وکارهای نیازمند جذب سرمایه است. اگرچه در نظام اقتصادی کشور ما بار اصلی تأمین مالی کسب‌وکارها بر دوش بانک‌ها قرار دارد؛ اما در حقیقت تأمین مالی کسب‌وکارها (به‌ویژه کسب‌وکارهای بزرگ) باید از طریق بازار سرمایه صورت پذیرد. بازار سرمایه بازاری سازمان‌یافته برای معاملات انواع بورس‌ها است که محل، زمان، شرکت‌کنندگان و فعالیت‌های آن بر اساس مقررات به‌طور دقیق مشخص شده است. منقول و قابل جایگزین بودن اقلام مورد معامله و نیز تمرکز مکانی عرضه و تقاضای آن‌ها از مهم‌ترین ویژگی‌های این بازار شمرده می‌شوند. بورس کالاها، بورس ارز و بورس اوراق بهادار ازجمله نمونه‌های بازار بورس است. بورس اوراق بهادار در سطح کلان اقتصادی، از نظر سرازیر کردن پس‌اندازهای خرد و کلان به حوزه‌های سرمایه‌گذاری و یا به‌عبارت‌دیگر انطباق دادن پس‌انداز و سرمایه‌گذاری،‌نقش بسیار مهمی بازی می‌کند و این امکان را برای مدیران فراهم می‌آورد تا بتوانند از پس‌اندازهای مردم برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های موردنظر خود به سهولت استفاده کنند.