برآوردی از کل حجم فروش و پول ردوبدل شده در یک بازار مشخص در بازه‌ی زمانی معین (مثلاً: یک سال.) هم‌چنین برای آن تعاریف زیر نیز ارائه شده است:
۱- بالاترین قیمتی که تخمین می‌زنیم یک خریدار پرداخت می‌کند و فروشنده در بازار آزاد و رقابتی می‌پذیرد.
۲- تعریف حسابداری: هزینه جایگزینی یک مورد که با کم کردن هزینه پیش‌بینی‌شده حمل، تحویل و فروش از قیمت فروش پیش‌بینی‌شده به دست می‌آید.