برای اینکه موفقیت کمپینی را بسنجیم باید آن را با استانداری مقایسه کنیم تا ببینیم آیا کمپین‌مان راضی‌کننده بوده یا باید تغییری در نحوه اجرای کمپین‌هایمان داشته باشیم. خوشبختانه فضای آنلاین نسبت به فضای آفلاین این قابلیت را دارد که بتوانیم خیلی راحتتر، سریع‌تر و موثرتر فعالیت‌هایمان را اندازه‌گیری کنیم.

وقتی رستورانی تبلیغاتی در سطح شهر انجام می‌دهد باید بنشیند و با برنامه‌ریزیهای خاص خودش محاسبه کند که چه مقدار تبلیغاتش موثر بوده ، آیا هزینه‌ای که برای تبلیغات کرد ارزش این را دارد که تبلیغاتش را بار دیگر تکرار کند یا نه ، اما این وضع در محیط آنلاین بسیار راحتتر و موثرتر قابل انجام است و خیلی سریع می‌توانیم تبلیغات و یا هر کار دیگری که انجام داده‌ایم را نسبت به هزینه‌اش بسنجیم.
هدف ما ، محیط وب است و فعلا با اندازه‌گیری فضای خارج از اینترنت کاری نداریم.
خب سئوالی که الان پیش می‌آید اینست، کمپین‌های ایمیلی خود را با چه معیاری بسنجیم؟ آیا صنعتی مثل اتومبیل با خرده‌فروشی، Open rate و Click rate یکسانی دارند؟ من که در e-commerce فعال هستم نرخ کلیک ۳% قابل قبول است یا باید حداقل ۵% نرخ کلیک داشته باشم تا به آمار حداقلی در این حوزه رسیده باشم؟

Mailchimp شرکتی قوی و فعال در حوزه ایمیل مارکتینگ است (البته زیاد شنیده‌ام که بدون خبر دست کاربران ایرانی را در حنا گذاشته و به بهانه‌های مختلف مثل تحریم اکانتشان را مسدود کرده) و همیشه گزارشی از آمار کمپین‌هایی که برگزار شده را ارائه می‌دهد. با این کار به شرکتهای دیگر کمک می‌کند تا کمپینهای خودشان را با دقت بیشتری مانیتور کنند.
در آخرین گزارشی که Mailchimp در سال ۲۰۱۶ در سایتش قرار داد، لیست کاملی از صنایع مختلف به همراه جزئیات دقیق از هر چیزی که در یک کمپین ایمیلی لازم است، ارائه کرده است.
نرخ تعامل کاربران با ایمیلهای دریافتی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط توسط Mailchimp

Open Open rate (%) Clickthrough rate (%) Soft Bounce Hard Bounce Abuse Unsub
Agriculture and Food Services ۲۵٫۱۷% ۳٫۲۱% ۰٫۶۲% ۰٫۴۸% ۰٫۰۳% ۰٫۲۹%
Architecture and Construction ۲۵٫۰۶% ۲٫۹۸% ۱٫۵۶% ۱٫۱۶% ۰٫۰۳% ۰٫۳۷%
Arts and Artists ۲۷٫۴۵% ۲٫۸۹% ۰٫۶۸% ۰٫۵۱% ۰٫۰۳% ۰٫۲۸%
Beauty and Personal Care ۱۸٫۹۶% ۲٫۱۴% ۰٫۴۴% ۰٫۴۴% ۰٫۰۴% ۰٫۳۳%
Business and Finance ۲۱٫۳۶% ۲٫۷۵% ۰٫۷۲% ۰٫۶۰% ۰٫۰۳% ۰٫۲۴%
Computers and Electronics ۲۱٫۲۷% ۲٫۳۲% ۱٫۰۸% ۰٫۷۵% ۰٫۰۳% ۰٫۳۰%
Construction ۲۲٫۶۴% ۱٫۹۷% ۱٫۶۸% ۱٫۳۴% ۰٫۰۵% ۰٫۴۵%
Consulting ۱۹٫۶۳% ۲٫۳۷% ۰٫۹۶% ۰٫۷۵% ۰٫۰۳% ۰٫۲۹%
Creative Services/Agency ۲۲٫۶۵% ۲٫۷۴% ۱٫۱۲% ۰٫۹۱% ۰٫۰۳% ۰٫۳۶%
Daily Deals/E-Coupons ۱۳٫۸۷% ۱٫۸۱% ۰٫۱۳% ۰٫۰۹% ۰٫۰۱% ۰٫۱۰%
E-commerce ۱۶٫۸۲% ۲٫۴۸% ۰٫۳۲% ۰٫۲۵% ۰٫۰۳% ۰٫۲۲%
Education and Training ۲۱٫۹۶% ۲٫۷۵% ۰٫۵۸% ۰٫۵۰% ۰٫۰۲% ۰٫۲۰%
Entertainment and Events ۲۱٫۵۶% ۲٫۳۷% ۰٫۵۳% ۰٫۴۴% ۰٫۰۳% ۰٫۲۸%
Gambling ۱۷٫۱۰% ۳٫۲۳% ۰٫۳۸% ۰٫۴۷% ۰٫۰۳% ۰٫۱۶%
Games ۲۱٫۴۱% ۳٫۳۶% ۰٫۴۸% ۰٫۵۱% ۰٫۰۳% ۰٫۲۴%
Government ۲۶٫۲۶% ۳٫۶۲% ۰٫۵۱% ۰٫۴۲% ۰٫۰۲% ۰٫۱۳%
Health and Fitness ۲۲٫۴۷% ۲٫۸۱% ۰٫۴۷% ۰٫۴۸% ۰٫۰۳% ۰٫۳۸%
Hobbies ۲۸٫۸۵% ۵٫۴۱% ۰٫۳۵% ۰٫۲۸% ۰٫۰۳% ۰٫۲۲%
Home and Garden ۲۴٫۶۰% ۳٫۷۷% ۰٫۶۴% ۰٫۴۵% ۰٫۰۴% ۰٫۳۸%
Insurance ۲۰٫۶۰% ۲٫۱۴% ۰٫۷۶% ۰٫۸۳% ۰٫۰۳% ۰٫۲۴%
Legal ۲۲٫۷۳% ۲٫۹۷% ۰٫۷۹% ۰٫۶۸% ۰٫۰۲% ۰٫۲۲%
Manufacturing ۲۲٫۷۶% ۲٫۵۰% ۱٫۵۰% ۱٫۰۳% ۰٫۰۳% ۰٫۳۶%
Marketing and Advertising ۱۸٫۳۱% ۲٫۰۶% ۰٫۸۱% ۰٫۶۶% ۰٫۰۳% ۰٫۲۹%
Media and Publishing ۲۲٫۲۶% ۴٫۶۲% ۰٫۳۰% ۰٫۲۰% ۰٫۰۱% ۰٫۱۲%
Medical, Dental, and Healthcare ۲۲٫۶۸% ۲٫۴۹% ۰٫۷۹% ۰٫۸۰% ۰٫۳۰%
Mobile ۱۹٫۷۵% ۲٫۱۸% ۰٫۶۳% ۰٫۶۷% ۰٫۰۳% ۰٫۳۸%
Music and Musicians ۲۲٫۹۹% ۲٫۹۳% ۰٫۶۳% ۰٫۴۷% ۰٫۰۳% ۰٫۲۹%
Non-Profit ۲۵٫۲۵% ۲٫۸۴% ۰٫۵۲% ۰٫۴۳% ۰٫۰۲% ۰٫۱۹%
Other ۲۳٫۳۳% ۲٫۹۵% ۰٫۸۴% ۰٫۶۶% ۰٫۰۳% ۰٫۲۸%
Pharmaceuticals ۲۰٫۰۶% ۲٫۶۰% ۰٫۷۸% ۰٫۷۳% ۰٫۰۳% ۰٫۲۲%
Photo and Video ۲۶٫۳۷% ۳٫۸۷% ۰٫۷۷% ۰٫۶۶% ۰٫۰۳% ۰٫۴۱%
Politics ۲۲٫۸۴% ۲٫۳۵% ۰٫۴۷% ۰٫۴۳% ۰٫۰۳% ۰٫۲۱%
Professional Services ۲۰٫۸۹% ۲٫۶۳% ۰٫۹۲% ۰٫۷۳% ۰٫۰۳% ۰٫۳۰%
Public Relations ۲۰٫۰۱% ۱٫۶۶% ۰٫۸۰% ۰٫۶۲% ۰٫۰۲% ۰٫۲۲%
Real Estate ۲۱٫۵۲% ۱٫۹۸% ۰٫۶۹% ۰٫۵۹% ۰٫۰۴% ۰٫۳۲%
Recruitment and Staffing ۲۰٫۱۷% ۲٫۳۰% ۰٫۵۶% ۰٫۵۹% ۰٫۰۳% ۰٫۳۱%
Religion ۲۶٫۳۵% ۳٫۲۹% ۰٫۲۱% ۰٫۱۸% ۰٫۰۲% ۰٫۱۲%
Restaurant ۲۱٫۷۹% ۱٫۳۰% ۰٫۲۵% ۰٫۲۱% ۰٫۰۲% ۰٫۲۷%
Restaurant and Venue ۲۲٫۰۷% ۱٫۳۹% ۰٫۶۰% ۰٫۵۲% ۰٫۰۳% ۰٫۴۱%
Retail ۲۱٫۴۴% ۲٫۶۵% ۰٫۴۰% ۰٫۳۴% ۰٫۰۳% ۰٫۲۹%
Social Networks and Online Communities ۲۱٫۸۷% ۳٫۴۸% ۰٫۴۰% ۰٫۳۳% ۰٫۰۲% ۰٫۲۳%
Software and Web App ۲۱٫۵۶% ۲٫۴۰% ۱٫۱۱% ۰٫۸۸% ۰٫۰۳% ۰٫۳۹%
Sports ۲۵٫۹۵% ۳٫۴۵% ۰٫۵۳% ۰٫۴۷% ۰٫۰۳% ۰٫۲۸%
Telecommunications ۲۱٫۴۱% ۲٫۴۹% ۱٫۲۰% ۰٫۹۴% ۰٫۰۳% ۰٫۲۸%
Travel and Transportation ۲۰٫۶۵% ۲٫۳۰% ۰٫۶۹% ۰٫۵۱% ۰٫۰۳% ۰٫۲۴%
Vitamin Supplements ۱۷٫۴۵% ۱٫۹۲% ۰٫۳۹% ۰٫۲۸% ۰٫۰۴% ۰٫۲۷%
هر شرکتی که ادعای خدمات ایمیل مارکتینگ دارد و حتی وب سایتهای کوچک که با وردپرس ساخته شده‌اند نیز می‌توانند براساس ایمیل‌هایی که ارسال می کنند آماری مانند جدول بالا تولید کنند.
اما می‌توانیم به Mailchimp اعتماد بیشتری داشته باشیم زیرا طیف وسیعی از شرکت‌ها از صنایع مختلف از این سرویس استفاده ‌می‌کنند و همچین در هر ماه میلیاردها ایمیل به بیش‌ از ده میلیون کاربر ارسال می‌کند.
این لیست در حال کامل شدن است و در آینده اطلاعات دقیقتر از منابع دیگر در ادامه همین پست خواهم نوشت.


آمار عددی کمپین‌های ایمیلی در 2016 - نرخ کلیک ، نرخ باز شدن ایمیل و ... -دیجیتال مارکتینگ