پیکسل کد جاوا اسکریپتی ساده ای است که در پایین تمام صفحات قرار داده می شود تا کلیک یاب بتواند تعداد تبدیل به مشتری، نرخ بازگشت سرمایه و نرخ خروج از صفحه محاسبه کند، همین طور این اطلاعات برای بهبود نمایش آگهی و یافتن مخاطب مناسب تر استفاده خواهد شد.
بطور مثال کلیک یاب می تواند محاسبه کند که کدام صفحه وب یا محتوا مشتری بیشتری را برای شما ایجاد خواهد کرد به این ترتیب تبلیغات کمپین شما را در مکان های به نمایش بگذارد که هدف کمپین شماست و اتلاف هزینه جلوگیری کند.
همین طور ما با استفاده از پیکسل هوشمند می توانیم میزان علاقه مخاطبانی که روی تبلیغات کلیک کردن را اندازه گیری کنیم بطور مثال این مخاطبان چه مدت صرف خواند این صفحه کردند و آیا صفحات دیگری را هم مشاهده کردند یا در همان ثانیه های اولیه از وب سایت شما خارج شدند. اندازه گیری میزان علاقه مخاطبان کلیک یاب را در تصمیم گیری های آینده برای نمایش بهتر تبلیغات یاری خواهد کرد.

قرار دادن پیکسل اجباری نیست و برای محاسبه و بهبود نرخ تبدیل ، نرخ بازگشت سرمایه و هدفگیری مجدد استفاده خواهد شد.


https://www.clickyab.com/blog/pixel/