Goal
یک نتیجه قابل‌مشاهده و قابل‌اندازه‌گیری که دارای یک یا چند هدف (Objective) برای رسیدن در بازه زمانی کم‌وبیش ثابت است.


Target
هدف دقیقی که یک شخص یا سازمان تمایل دارد با انجام کاری به آن دست پیدا کند و اغلب مقدار پولی است که می‌خواهد به دست آورند. برای مثال «شرکت در مسیر رسیدن به هدفش برای افزایش سود تا ۱۰ درصد است».


Objective
یک نتیجه خاص است که یک فرد یا سیستم برای دستیابی به آن در چارچوب زمانی و با منابع در دسترس تلاش می‌کند. به‌طورکلی، Objective ها نسبت به Goals ها، خاص‌ترند و سنجش و اندازه‌گیری آن‌ها راحت‌تر است. Objective ها ابزارهای اساسی بوده که زیربنای همه برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های استراتژیک هستند. آن‌ها به‌عنوان مبنایی برای ایجاد سیاست و ارزیابی عملکرد به کار می‌روند. برخی از نمونه‌های Objective در کسب‌وکار شامل به حداقل رساندن هزینه‌ها، توسعه بین‌المللی یا کسب سود است.


Purpose
۱. دلیلی برای چیزی که وجود دارد یا انجام‌شده، ساخته‌شده، استفاده‌شده و ...
۲. Aim، Goal، نتیجه و پایان در نظر گرفته‌شده یا موردنظر.
۳. نتیجه، اثر یا مزایای عملی.


چیزی که می‌خواهد به آن دست پیدا کنید، دلیلی که کاری یا برنامه‌ای را انجام می‌دهید و چیزی که می‌خواهد به دست بیاورید.


Aim
۱. قصد یا تلاش برای رسیدن به هدفی (Goal) مشخص؛ مثلاً من قصد (Aim) دارم این پروژه را در یک هفته یا کمتر تمام کنم.
۲. یک Goal یا Purpose خاص. برای مثال: «هدف (Aim) من این است که کارمندی قوی و سخت‌کوش شوم.»