به گروهی از مشتریان موجود در بازار گفته می‌شود که شما قصد دارید به آن‌ها محصولات مشابهی را بفروشید. آن‌ها ویژگی‌های مشترک بسیاری دارند و همه به‌صورت منطقی محصولات خاصی را خریداری خواهند کرد.