نسبت سود سرمایه‌گذاری به میانگین سرمایهٔ به‌کاررفته در یک فعالیت اقتصادی است. این نرخ معمولاً به‌صورت درصد نشان داده می‌شود و یکی از نسبت‌های مالی است که برای ارزیابی طرح‌ها و یا سرمایه‌گذاری‌ها به کار گرفته می‌شود. سود را می‌توان پس از کسر مالیات و یا قبل از کسر مالیات و هزینهٔ استهلاک، در محاسبه وارد کرد.