مکانیسم‌های بازار نشان می‌دهند که کدام نیروهای عرضه و تقاضا، قیمت و مقدار کالاها یا خدمات ارائه‌شده برای فروش در یک بازار آزاد را تعیین می‌کنند.