احتمال ضرر و زیان بالقوه و قابل‌اندازه‌گیری یک عمل و یا یک نوع سرمایه‌گذاری است. این امر به معنی امکان از دست رفتن بخشی یا همه سرمایه اولیه است. این ریسک اغلب بر اساس بازده قبلی یا میانگین بازده سود برای یک سرمایه‌گذاری مشخص محاسبه می‌شود.
ریسک در حالت کلی به معنی رخدادی احتمالی است که روی کسب‌وکار یا فعالیت‌های آن تأثیر معنی‌داری بگذارد. پیامد این رخداد می‌تواند مثبت (به نفع کسب‌وکار) یا منفی (به ضرر آن) باشد.