دو شیوه اساسی برای قیمت‌گذاری کالا و خدمات از سوی تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان وجود دارد:
الف) بهای سود افزوده: این شیوه ازجمله روش‌های سنتی است که در آن درصد معینی به هزینه کل تولید می‌افزایند و قیمت محصول یا خدمت را به دست می‌آورند.
ب) قیمت‌گذاری بر پایه تقاضای بازار: در این روش کیفیت محصول و قیمت مناسب آن برای هر بخش از بازار برآورده می‌شود و سپس آن محصول یا خدمت تولید و با قیمت رقابت‌پذیری از احتساب هزینه‌های مشخص و کنترل شده و سود موردنظر به بازار عرضه می‌شود. قیمت‌گذاری بر پایه هزینه نهایی، گونه خاصی از همین روش به شمار می‌رود.