تصمیماتی که یک بنگاه برای تعیین قیمت کالاها، محصولات و یا خدمات خود می‌گیرد. این تصمیم بر پایه قیمت تمام‌شده اقلام و یا شرایط بازار صورت می‌گیرد. قیمت تمام‌شده تحت تأثیر بهای خرید، عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه و زمین) و سایر هزینه‌ها قرار دارد، درحالی‌که شرایط بازار به‌عنوان عوامل محیطی بر سیاست‌های بنگاه تأثیر می‌گذارد.