کانال‌های ارتباطی که اخبار، سرگرمی، آموزش، اطلاعات یا پیام‌های تبلیغاتی از طریق آن‌ها منتشر می‌شوند. رسانه شامل هر وسیله‌ اشاعه‌ی انبوه پیام مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها، مجلات، تابلوهای تبلیغاتی، ایمیل، تلفن، فکس و اینترنت است.