تجزیه‌وتحلیل وب، فرآیند تحلیل رفتار بازدیدکنندگان یک وب‌سایت است. استفاده از تجزیه‌وتحلیل وب‌سایت، کسب‌و‌کار‌ها را قادر می‌سازد بازدیدکنندگان بیشتری جذب کنند و آن‌ها را حفظ نمایند. همچنین آن‌ها می‌توانند مشتریان جدیدی برای محصولات یا خدمات خود جذب کنند یا حجم خرید هر مشتری را افزایش دهند.