کنترل بودجه تان را مدیریت کنید و انتخاب کنید که کدام نوع هزینه کردن بصرفه شما خواهد بود، پرداخت به ازای هر کلیک (CPC) و یا حتی کنترل هزینه تان را به نسبت درآمد یا موفقیتی که از این کمپین بدست می آورید بسپارید (CPA) و به ازای تعداد فعالیت های موفق مانند ثبت نام و خرید استراتژی هزینه تان را تعیین کنید.
برای استفاده از استراتژی هزینه CPA باید صفحه هدف تعریف شود باشد و پیکسل هوشمند برای ردیابی و شمارش این فعالیت ها در تمام صفحات آگهی دهنده نصب شده باشد.
هزینه استراتژی براساس کلیک متداول ترین روش پرداخت هزینه تبلیغات آنلاین در سراسر دنیاست، در این روش فقط زمانی هزینه تبلیغات پرداخت خواهد شد که کلیک روی آگهی انجام شده باشد و هزینه ای بابت تعداد نمایش آگهی یا مدت نمایش آگهی پرداخت نخواهد کرد.https://www.clickyab.com/blog/pricin...c%d9%86%d9%87/