حقوق صاحبان سهام یا سرمایه از طریق وامی که در مرحله شروع یک کسب‌وکار به‌کاررفته است.