نام: Vedantu

سایت : vedantu.com

موضوع: آموزش
سرمایه: 16میلیون دلار
سرمایه گذار: امیدیار نت ورک
کشور: هند
توضیحات:
بیشتر مردم هند امکان اموزش با کیفیت بالا را ندارند. امیدیار نت یکی از استارت آپ هایی است که میخواهد تغییراتی اساسی در راه های تعلیم و تربیت افراد داشته باشد. دراصل vedantu یک موسسه آنلاین آموزشی است که دانش آموزان می توانند به صورت زنده و لایو با بهترین معلم ها در تماس بوده و آموزش بگیرند.