انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Start of split of Phantasma from NEO network into its own blockchain, by having the test-net publicly available. شروع تقسیم Phantasma از شبکه NEO به بلوک چاه خود را، با داشتن تست خالص در دسترس عموم.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/test-net/