در دنیای آگهی آنلاین یک امتحان ساده بین آگهی A و B است که مشخص می کند کدام یک نتیجه مثبت بهتری دارند و از آن برای بهبود طراحی بنرهای آگهی استفاده می شود، شما برای انتخاب رنگ، فونت، تصویر در طراحی آگهی تان تردید دارید، نمی دانید که کدام رنگ یا جمله بیشترین تاثیر گذاری را دارد و باعث افرایش نرخ کلیک یا افزایش فروش می شود.


مثال: بنرهای آگهی متفاوت برای کمپین تبلیغاتی در نظر گرفته می شود، در عمل آنها را در شرایط برابر به آزمایش می گذاریم تا مشخص شود که کدام بنر آگهی نرخ کلیک و یا نرخ تبدیل به مشتری بهتری را برخوردار می باشد. آگهی پیروز میدان کمپین تبلیغاتی را در دست می گیرد و به مخاطبان کمپین نشان داده می شود. این امتحان می تواند بارها و بارها با بنرهای آگهی جدید تکرار شود تا هر زمان که بتوان اندکی نتیجه را بهبود بخشید.

این تصمیم گیری ها که پشت پرده انجام می شود قدمی روبه جلو برای موفقیت کمپین تبلیغاتی به حساب می آید چیزهای را که حدس می زنیم را به چیزهای که می دانم تبدیل می کند.


https://www.clickyab.com/blog/ab-testing/