انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Asia Crypto Week is a week of various independently organized educational and developer-focused events, taking place in Hong Kong. Asia Crypto Week یک هفته از رویدادهای مختلف آموزشی و برنامه ریزی شده است که در هنگ کنگ برگزار می شود.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/asia-crypto-week/