انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

Crypto Rockstars Blockchain Conference 2018 from Nov 26-28. کنفرانس Blockchain Crypto Rockstars 2018 از ۲۶ تا ۲۸ نوامبر.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/crypto-rockstars-conf/