انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

" Focused on cold storage and cold chain industry.." & quot؛ تمرکز بر ذخیره سازی سرد و صنایع زنجیره ای سرد .. & quot؛
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/asia-cold-chain-show/