انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

The burning will take place during the first half of Q4. ??????? ?? ???? ??? Q4 ???? ?? ????.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/hkn-token-burning-event/