انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

International expo event planning in Q4 2018. برنامه ریزی رویداد بین المللی در سال ۲۰۱۸ Q4.
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/intl-expo-event-planning/