انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از مجله شنبه :
نهنگی در کار نیست!


چگونه یک عده در روزهای گذشته برای صنعت پرداخت ایران بحران درست کردند


برای صفحه فین‌تک این شماره از شنبه، قرار بود به دو موضوع بی‌حاشیه‌تر بپردازیم. منتها حاشیه‌هایی که برخی برای صنعت پرداخت ایران ایجاد کردند، ما را به این نتیجه رساند که بهتر است به ماجرایی بپردازیم که همه‌اش حاشیه است. لزوم پرداختن به این موضوع حاشیه‌ای هم این است که در بسیاری از موارد، همین حاشیه‌ها فرصت کار کردن را از افراد می‌گیرند ...


______________________________
ادامه در منبع : http://shanbemag.ir/%D9%86%D9%87%D9%...8C%D8%B3%D8%AA