http://dournist.com
“تصور کن که اینجایی”

ایران سرزمینی تاریخی با تنوع وسیع جغرافیایی و فرهنگی، گنجینه ای تمام نشدنی است که باید هر چه بیشتر شناخته شود.
هدف ما معرفی و تبلیغ جلوه های فرهنگی و طبیعی این سرزمین با استفاده از مستند های ویدیویی کوتاه برای مخاطب اینترنتی است.


مدت هر مستند حداکثر صد ثانیه است و از موسیقی و نریشن استفاده نمی شود، در تمامی کارها استفاده از صدای اصلی محیط حس بهتری را ایجاد می کند.
مهمترین هدف ما اینست که برای لحظاتی کوتاه بیننده خود را در فضای مورد نظر حس کند، استفاده از زوایای تصویربرداری نزدیک به سطح دید انسان، تفاوت نوع دکوپاژ و تدوین کارها نسبت به کارهای معمول تلویزیونی نیز به همین منظور است.


“دورنیست”


تماس با ما

سید جعفر میراشرفی

09121955184
jafarmirashrafi@gmail.com