برند روغن زیتون را می توان در دو حالت حقیقی و حقوقی ثبت کرد. اگر شخص حقیقی باشد ؛
شما به مدارک شناسایی مانند کارت ملی و کپی آن، شناسنامه و کپی صفحات آن نیاز دارید. همین طور اصل سند صلح را حتما آماده کنید. اصل گواهی مصدق ثبت علامت را در پرونده خود داشته باشید. روزنامه رسمی تاسیس و همین طور روزنامه رسمی آخرین تغییرات از جمله مواردی هستند که باید حتما در پرونده درخواست ثبت شرکت وجود داشته باشند. اگر کارهای شما را وکیل انجام می دهد باید وکالت نامه را به همراه داشته باشید.
اولین کاری که شما باید انجام دهید انتخاب برند است و همین طور استعلام از برند منتخب شما. استعلام برند به این خاطر انجام می شود که قبل از استفاده ما از این نام تجاری، شخص دیگری از آن استفاده نکرده باشد و عین یا مشابه همان ثبت برند را انجام نداده باشد. علامت تجاری شما باید کاملاَ جدید و باشد. نباید طوری باشد که مشتری را به اشتباه بیندازد. بعد از انتخاب نام برند با مراجعه به سامانه اداره مالکیت معنوی به نشانی http://iripo.ssaa.ir اظهارنامه ثبت برند را که شامل اطلاعات مالک و مشخصات دریافت کننده ابلاغیه است را تکمیل کنید.