آدرس:تهران خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر خیابان ولدی پلاک42

شماره ثبت:پلاک42406316

شماره تماس:5-02188930023

ایمیلlive_i_p_company@yahoo.com

مجوزهای فعالیت: نشر دیجیتال برخط,نشر دیجیتال مبتنی بر حامل

نام مدیر عامل: امیر رضا ثقه الاسلامی