مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی آمار کارگران ساختمانی زیر پوشش خدمات سازمان تأمین اجتماعی را ١٢ هزار و ٧٢٠ نفر عنوان کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ، مجید درویشی در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهارکرد: طرح بیمه کارگران ساختمانی از تیر ماه سال ۸۹ در کشور اجرایی شده که با توجه به این قانون، افرادی واجد شرایط استفاده از این بیمه هستند که ضمن داشتن کارت مهارت معتبر ازسوی سازمان فنی وحرفه ای، بطور مستقیم درمشاغل صنعت ساختمان اشتغال داشته و نیز مشمول مقررات خاص از نظر بیمه وبازنشستگی نباشند.
به گفته وی ۷ درصد حق بیمه کارگران ساختمانی توسط شخص بیمه شده پرداخت می‌شود و ۲۰ درصد باقیمانده از محل صدور پروانه های ساختمانی تأمین می‌شود.
وی ادامه داد: کارگران تحت پوشش این نوع بیمه از دفترچه خدمات درمانی، بازنشستگی، ازکارافتادگی و سایر مزایای مندرج در قانون تأمین اجتماعی بهره مند می‌شوند.
درویشی مشاغلی که شامل کارگران ساختمانی می‌شود را آرماتور بند، بتن ساز و بتن ریز، قالب بند و کفراژ بند، جوشکار اسکلت فلزی، بنای سفت کار، لوله کش گاز خانگی و تجاری، لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی، عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه، کارگر نگهداری بتن، کارگر نقشه بردار، گچ کار، سنگ کار، کاشی کار، درب و پنجره ساز فلزی، برق کار ساختمان و نقاش ساختمان ذکر کرد.
وی تصریح کرد: زیر مجموعه این مشاغل شامل کارگر عمومی، کمک، و استادکار می‌باشد و درصورتی که بطور مستقیم در ایجاد، توسعه یا تعمیر ساختمان اشتغال داشته باشند، شامل قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی خواهند بود.
به گفته درویشی به منظور کنترل بیمه شدگان در صنعت ساختمان که زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند،فهرست آنان توسط شعب سازمان دراختیار انجمن صنفی کارگران ساختمانی قرار می‌گیرد واین انجمن با همکاری شعب تأمین اجتماعی نسبت به بازرسی اقدام کرده است.
وی بیان داشت: در صورت خروج بیمه شدگان از صنعت ساختمان و اشتغال به کار دیگری نسبت به قطع بیمه آنان اقدام خواهد شد.
وی اضافه کرد: علاوه بر این اگر فردی با داشتن کارت مهارت فنی به فعالیت دیگری اشتغال داشته باشد و اقدام به ثبت نام بیمه کارگران ساختمانی کرده باشد پس از انجام بازرسی تحقیقی برای لغو قرارداد آنها اقدام می‌شود که در این رابطه گام‌های خوبی برداشته شده است.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی تصریح کرد: کارگران ساختمانی که دارای شرایط هستند می‌توانند جهت بهره مندی از این نوع پوشش بیمه ای به شعب استان مراجعه و نام نویسی کنند.http://www.tamin.ir/News/Item/42852/2/42852.html