مشاورمدیرعامل ومدیرکل دفترهماهنگی استانهای سازمان تامین اجتماعی دردیداربامدیر کل ومدیردرمان تامین اجتماعی سمنان واستاندارسمنان اجرای سیاستهای دولت تدبیروامیدرادرگسترش عدالت اجتماعی رابسیارحائز اهمیت دانست.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ،دکتر رضا امینی ضمن ابلاغ پیام تبریک مدیرعامل سازمان به سید شهاب الدین چاووشی استاندار سمنان برای وی آرزوی موفقیت کرد.
در این دیدار دکتر امینی با ارائه آماری از وضعیت واحدهای بیمه ای و درمانی در سطح کشور، حمایت استانداران از سازمان در اجرای سیاستهای دولت تدبیر و امید در گسترش عدالت اجتماعی را مهم ودارای اهمیت عنوان کرد.
چاووشی استاندار سمنان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از فعالیتهای انجام شده در حوزه های درمانی و بیمه ای در استان، از مدیران استانی سازمان خواست تلاش در جهت افزایش رضایتمندی بیمه شدگان را سرلوحه کاری خود قرار داده و بیش از پیش در این مهم تلاش نمایند.
چاووشی رضایتمندی از سازمان تامین اجتماعی در خدمت رسانی به بدنه جامعه را نشان از عملکرد خوب و موفق این مجموعه خدمتگزار دانست.
محمد اخلاقی مدیر کل و دکتر سید مجتبی اکرم مدیر درمان تامین اجتماعی استان سمنان نیز ضمن تبریک انتصاب و تشکر از استاندار سمنان گزارش مختصری از عملکرد واحدهای بیمه ای و درمانی که در سطح استان مشغول خدمت رسانی به بیمه شدگان هستند،ارائه نمودند.

http://www.tamin.ir/News/Item/54890/2/54890.html