انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

ماهنامه عصر تراکنش / در این سال‌ها آنها که استراتژی بلدند، از واژه‌ای استفاده می‌کردند به نام اقیانوس آبی. در سال ۲۰۰۵ کتابی تحت عنوان راهبرد اقیانوس آبی که حاصل کار ۲۰ ساله پروفسور چان کیم و پروفسور رنه مابورنیا بود، منتشر شد و در کمتر از یک سال میلیون‌ها نسخه از آن به ۴۱ […]
نوشته شنا در اقیانوس آبی / سیدحامد قنادپور مدیرعامل شرکت ارتباط فردا را بیشتر بشناسید اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.
مطالب مرتبط

  1. دانشگاه امیرکبیر و شرکت ارتباط فردا توافق‌نامه همکاری امضا کردند
  2. تقدیرنامه یک ستاره برای تعالی به شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا تعلق گرفت
  3. درباره رویکرد ارتباط فردا به منابع انسانی بیشتر بدانید______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/83954