نسبت قيمت به درآمد که در بازار سرمایه تحت عنوانP/E شناخته می‌شود، از متداول‌ترین معيارهای ارزیابی ارزش سهام است. نه تنها در بازار سرمایه کشور ما، بلكه در اکثر بازارهای سرمایه دنیا، سرمایه‌گذاران عموماً براساس این‌ نسبت در مورد خرید یا فروش تصمیم‌گیری می‌کنند و به آن به عنوان یك عامل تعيين‌کننده‌ی قیمت نگاه می‌کنند.
نگارنده: مهسا جمشیدی ویسمه

بورس اوراق بهادار تهران - بررسی نسبت قیمت به سود در بورس اوراق بهادار تهران