سودهای تقسیمی بخش بزرگی از سرمایه­ گذاری در بازار سرمایه را تشکیل داده و یکی از چالش‌ برانگیزترین مواردی که در مجمع عمومی سالیانه در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود مقدار و زمان‌بندی پرداخت سود تقسیمی است. مبلغ سودهای تقسیمی شرکت‌های بورسی در ایران قابل توجه و به‌طور مثال در سال 1394 بالغ‌بر 361 هزار میلیارد ریال بوده است. در این پژوهش تلاش شده با بررسی جامع سود تقسیمی شرکت­ های بورسی و ارایه راهکاری مناسب بر اساس اوراق بهادارسازی، منافع سهام داران، خریداران اوراق طراحی شده و شرکت­ های عضو بورس تأمین شود.


نگارنده: حسین پیرایش شیرازی نژاد

بورس اوراق بهادار تهران - بررسی سازوکار انتشار اوراق بهادار به پشتوانه‌ی سودهای تقسیمی شرکت‌ها و الزامات اجرایی آن