یکی از چالش‌ برانگیزترین مواردی که در مجمع عمومی سالیانه در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود مقدار و زمان‌بندی پرداخت سود تقسیمی است. مبلغ سودهای تقسیمی شرکت‌های بورسی در ایران بخش قابل ملاحظه ای از ارزش سرمایه­گذاری در سهام شرکت­ ها را تشکیل داده و به‌طور مثال در سال 1395 بالغ‌بر272 هزار میلیارد ریال یا به عبارتی 11 درصد از ارزش بازار در پایان سال بوده است. در این گزارش الگویی ارایه می‌شود که می‌تواند طیف وسیعی از انتظارات سهامداران شرکت‌ها (فروشندگان) و خریداران اوراق را پوشش دهد. سهامداران شرکت‌ها می‌توانند بر اساس اهداف و شرایط خود سودهای تقسیمی را از طریق بورس به فروش برسانند. از طرفی خریداران اوراق می‌توانند با در نظر گرفتن پارامترهایی نظیر افق زمانی سرمایه‌گذاری، درجه ریسک‌پذیری و غیره اوراق مطلوب و منطبق با نیاز خود را خریداری کنند. در ویرایش دوم این گزارش چگونگی پرداخت سود تقسیمی شرکت‌های بورسی از نظر آماری مورد بررسی قرار گرفته و الزامات و معیارهایی برای انتشار اوراق سود تقسیمی پیشنهاد شده است.

نگارنده: حسین پیرایش شیرازی نژاد

new.tse.ir/pages/Files/Peyvast/pf_21743.pdf

بورس اوراق بهادار تهران - بررسی سازوکار انتشار اوراق بهادار به پشتوانه‌ی سودهای تقسیمی شرکت‌ها و الزامات اجرایی آن (ویراست دوم)